Prosinec 2011

Milý Ježíšku.. :))

9. prosince 2011 v 23:01
Malý cikán píše Ježíškovi...

Milý Ježíšku, celý rok jsem byl hodný a nezlobil...
Zarazí se a říká si, že Ježíšek to asi ví a škrtá.
Začal znovu... Milý Ježíšku, celý rok jsem se
pilně učil a chodil do školy...
Zarazí se a znovu škrtá.
Potřetí začne... Milý Ježíšku, celý rok jsem nic
neukradl...
Chvíle váhání... Znovu škrtá a papír trhá...
Dochází mu, že vlastně Ježíšek ví všechno,
jak celý rok zlobil, kradl a nechodil do školy.
Sklopí smutně hlavu a dlouze přemýšlí.
Nakonec se sebere a jde do kostela.
Když se vrátí, vytáhne z pod bundy sošku
Panny Marie, postaví si ji na stůl a začne psát znovu.
Milý Ježíšku, chceš-li ještě někdy vidět
svou maminku...